Galleri

Fler bilder finns här.

loki
4 år, 9 månader

loki
4 år, 6 månader

loki
4 år, 4 månader

loki
4 år, 2 månader

loki
4 år

loki
3 år, 9 månader

loki

loki
3 år, 8 månader

loki

loki

3 år, 2 månader
loki

loki

loki

loki

Loki
~2,5 år

Loki
Drygt 2 år

loki profil
Drygt 2 år

Chinook
Drygt 2 år

Chinook
Drygt 2 år

GIC S*Skogsälvans Chinook
2 år


1,5 år

Loki
1 år


1 år


9 månader


6 månader


12 veckor

7 veckor
7 veckor


4 dagar

 


Foto: Åsa Petré